Electropoetry Ensemble - Talizmany


5. Słowa

Janina Brzostowska

Nie przeceniajmy słów.

Licz± się do¶wiadczenia
i uczynki,
i czuło¶ć sumienia.

Liczy się ból
porażaj±cy milczeniem.

I cisza dobra, łagodna,
u¶miechem przejęta do dna.

I ¶mierć chodz±ca w¶ród żywych
obca, fałszywa.

A przecież dopiero słowa
daj± wyraz wszystkiemu
od nowa:

aby ból się nie ustokrotniał.
aby miło¶ć nie była samotna,
aby ciszy nie zabijało złorzeczenie,
aby w rado¶ć
nie rzucano kamieniem.